Friday, October 24, 2008

POSTERS

Ecology

"Eco-" means home "-logy" means science

Ecology is the scientific study of the complex
inter-relationships between
living organisms and their environments.

Ekologia (gr. oíkos + lógos = dom + nauka) – nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami, a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami.